Real Bout Fatal Fury 2 - The Newcomers


Real Bout Fatal Fury 2 - The Newcomers (C) 1998 SNK


  • Produttore: SNK
  • Anno: 1998
  • Genere: Beat 'em up (vs.)
  • N. max di giocatori: 2 (contemporaneamente)
  • N. di livelli: 11
  • Difficoltà: media
  • Ricomincia da capo una volta finito: no
  • Finali forniti da: Fava

Le sequenze finali:
Terry Bogard

[finale + credits + bonus game]Andy BogardBilly KaneBlue MaryBob WilsonCheng ShinzanDuck KingFranco BashGeese HowardHon-FuJin ChonreiJin ChonshuJoe HigashiKim KaphwanWolfgang KrauserLaurence BloodLi Xiang FeiMai ShiranuiRick StrowdSokaku MochizukiTung FurueRyuji Yamazaki

© 2003 MamEnd Team.